GENERAL REHEARSAL

Group Exhibition at City Gallery in Gorzów

ALICJA MAŁEK
MARTA KUBIAK
MARIANNA CZACZKOWSKA
PAULINA PAWŁOWSKA
KLAUDYNA SZYMAŃSKA
MIKOŁAJ TOMCZAK
ADRIAN BULAK
ANHELINA AVIZHYCH
AGATA KUZKO & KAJETAN WÓJCIK
+ documentation of group actions

realized in the studio